Over Sint-Gerardus


Kunst overstijgt de handicap!

“Kunst maken is een enorme uitlaatklep voor onze jongeren met een meervoudige/motorische beperking. De leerlingen maken prachtige kunstwerken en zijn vaak zelf verbluft door het resultaat. Achter het kunstwerk zit meestal een verhaal rond thema’s die hen geraakt hebben in het verleden of die juist heel actueel zijn…

Op deze manier leren ze zichzelf uiten op een vrije, creatieve manier. Er is niets mooier dan een jongere die zegt: ‘ik wist niet dat ik een kunstenaar was’!”

Nele Bynens, kunstjuf in het BuSO – Sint-Gerardus

Verbinding

“Hars (een kleverige substantie) staat symbool voor de verbinding die we met dit project willen maken, verbinding tussen de kunst van de jongeren met de maatschappij, verbinding ook tussen het kunstwerk en de betekenis erachter (storytelling) of verbinding tussen het bedrijf en het kunstwerk. ‘ARS’ is kunst in het Latijn en de (h) staat voor kunst met een hart (passie) maar ook voor mensen met een hart voor andere mensen of kan ook de h van handicap zijn.’

Anouk Martens, externe communicatie en relaties – Sint-Gerardus